Bilje Garić

Bilje Garić

Dr. Hulda Klark

Dr. Hulda Klark (1928-2009.), američki fizičar i fiziolog, praktičar i autor mnogih knjiga o alternativnoj medicini. Započela studije biologije na Saskačevan univerzitetu u Kanadi, gde je diplomirala i magistrirala sa visokim ocenama i gde joj je dodeljena titula diplomiranog doktora, Magna Cum Laude i magistra sa posebnim zaslugama u području biologije. Nakon dve godine studija na Mek Gil univerzitetu, nastavila je da studira biofiziku i ćelijsku fiziologiju na Minesota univerzitetu. Doktorirala je fiziologiju 1958. godine. Godine 1979. je napustila istraživanja koja je finansirala vlada i započela vlastita istraživanja i privatnu praksu konsultacija. Par godina kasnije Hulda Clark završila je Clayton College of Natural Health, gdje joj je dodijeljen stupanj naturopata.

Sav svoj život je posvetila je proučavanju parazita i tvrdila da je sva ljudska bolest povezana sa parazitskim infekcijama i da bi se sve bolesti, uključujući i rak i HIV/ AIDS mogle izlečiti. Prema Dr. Klark, sve bolesti uzrokovane su stranim organizamima i zagađivačima koji oštećuju imunološki sistem. Prema njoj konvencionalni tretmani za bolesti poput raka i HIV / AIDS-a često su samo cilj ublažavanje simptoma. Ona tvrdi da bi uklanjanjem parazita, bakterija i virusa iz tela pomoću biljnih lekova ili slabih strujnih udara posebnim uređajima, uklanjanjem nečistoća iz prehrane i okoline moguće izlečiti sve bolesti.

Godine 1993. dr. Klark je izdala knjigu „Lek za sve vrste raka“ („Cure for All Cancers“), u kojoj je objašnjavala povezanost raka sa parazitom Fasciolopsis Buskii. Taj parazit je bio prisutan u svakoj osobi, oboljeloj od raka. I suprotno, kad bi parazit bio eliminiran, rak bi brzo nestao.

Za lečenje svojih pacijenata Hulda Klark je razradila antiparazitarni program, koji se sastojao od pelina, klinčića i crnog oraha. Preparat je omogućavao čišćenje od više od 100 vrsta parazita. Kombinacija pelina, klinčića i crnog oraha je omogućavala, da se unište ne samo odrasli paraziti, nego njihova jajašca i larve. Uz pomoć antiparazitnog programa doktorica Klark izliječila je hiljade ljudi od raka i drugih bolesti.

Knjiga „Lek za sve bolesti“

U svojoj najpoznatijoj knjizi, „Lek za sve bolesti“ („The Cure for All Diseases“), Hulda Clark objašnjava, da većinu bolesti uzrokuju dve stvari: paraziti i toksini.Toksini oslabljuju naš imuni sistem i privlače parazite, koji napadaju bolesne organe. Najgore je u svemu tome to, da se paraziti i toksini nalaze svuda oko nas: u hrani, vodi i vazduhu, u kozmetici i sredstvima za čišćenje, koje svakodnevno koristimo. Proizvođači koriste Benzene, Tolulene, Formaldyhyde, Isoproply Alchohol, Cobalt, Mercury, Thulium, Cadmium i mnoge druge supstance, koje su vrlo toksične za naš organizam. U svojoj knjizi Hulda Klark objašnjava, kako da se rešimo toksina i kako da ih izbegavamo u budućnosti.

Tokom svoga života Hulda Klark izliječila je od raka i drugih teških bolesti više od 20.000 pacijenata. To puno govori o efikasnosti njene metode. I kod nas mnogi ljudi koriste metode doktorice Klark. Čišćenje od parazita preporučuje se svima. Praktično, nema čoveka koji nije zaražen jednom ili drugom vrstom parazita. Nesebično nam je ostavika na uvid svoje metode, rezultate i zaključke. Pročitajte i iskoristite ih za svoju prevenciju i oporavak. Mnogi zahvaljuju dr. Klark za to, što je poboljšala i spasila njihov život.

Korpa Zatvori